Tuesday, April 3rd, 2007

Ура-а-а, отиваме си вкъщи-и-и

230Най-накрая си отивам в къщи заедно с мама. Тате донесе новото кошче, увиха ме като салам и ме натовариха … (ей, ей – не в багажника – аз се возя отпред – нищо че имам дръжка )

Един хитряга на рецепцията успя да се промъкне през охраната и да ме снима – даже и пари искаше за това. Но поне ще има снимки, понеже тате от вълнение беше забравил фотоапарата (а, да – и панталона на мама)

Категория: Мойте патила