Archive for March, 2010

March 30th, 2010

Три броя за героя – или как станах на 3 години :)

8580Ето ме и мен – вече официално излязла от категория “бебешор”. С бурни пени, танци и веселби изпратихме бебешките години и вече съм момиче. Къде ми е колелотооо ?   Вижте всички снимки